Miłość wartością najwyższą

Autor

Słowa kluczowe:

wartości, miłość, hierarchia wartości

Abstrakt

Odpowiedzialne kierowanie życiem osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym wymaga respektowania wielu fundamentalnych wartości, takich jak prawdomówność, odpowiedzialność, uczciwość czy sprawiedliwość. Ważna jest także hierarchia wartości, gdyż w przeciwnym przypadku grozi absolutyzowanie wartości drugorzędnych, na przykład stawianie wolności ponad wszelkie inne wartości. Dojrzała hierarchia wartości oznacza, że na jej czele stawiamy miłość. Wynika to z faktu, że bycie kochanym i odpowiadanie miłością na miłość to najważniejsza potrzeba człowieka oraz najważniejszy sprawdzian jest dojrzałości w wymiarze osobistym i społecznym.

Bibliografia

von Balthasar H.U., Wiarygodna jest tylko miłość, Kraków 1997.

DziewieckiM. , Miłość pozostaje, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2001.

Lewis C.S. , Cztery miłości, Poznań 2020.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-03

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2023. „Miłość wartością najwyższą”. Zeszyty Formacji Katechetów 89 (1):5-13. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1394.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>