Możliwości realizacji katechezy w szkolnym nauczaniu religii

Autor

Słowa kluczowe:

katecheza szkolna, wartości ewangeliczne, zadania wychowawcze

Abstrakt

Zadania katechezy szkolnej zainspirowane są sposobem, w jaki Jezus wprowadzał swoich uczniów: zapoznawał ich z tajemnicami Królestwa, uczył modlitwy, proponował ewangeliczne postawy, wtajemniczał uczniów w życie w zjednoczeniu z Nim i między sobą oraz w posłanie. Ta Jezusowa pedagogika ukształtowała potem życie wspólnot chrześcijańskich. Zadania katechezy nie można ograniczyć tylko do wymiaru religijnego, ale trzeba mieć na uwadze całego człowieka. W wychowaniu chodzi o poznanie zbawczej prawdy i przekaz systemu wartości, norm postępowania oraz udzielenie pomocy w poszukiwaniu własnej tożsamości i upodobnienie się do Chrystusa przez służenie innym ludziom. Zadania katechezy szkolnej oparte na Ewangelii są zdolne zespolić ze sobą liczne możliwości i wartości ludzkie, nadać im właściwą perspektywę wychowania, ukazać całościową wizję życia i istotną jego wartość.

Bibliografia

Bagrowicz J., Katecheza jako wychowanie, „Horyzonty wiary” 7 (1996).

Charytański J., W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992.

Cogiel M., Edukacja religijna w procesie wychowania integralnego, „Zeszyty Formacji Katechetów” 34 (2009) nr 2, s. 63-66.

Dziekoński S., Wychowanie religijne, w: Wokół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra, Opole 2004.

Dziewiecki M., Wychowanie religijne, „Zeszyty Formacji Katechetów” 61 (2016) nr 1, s. 71-74.

Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, http://mateusz.pl/jp99/pp/1987/pp19870609d.htm, z dn. 09.03.2015.

Jan Paweł II, List do ludzi w podeszłym wieku (1 X 1999).

Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów, Włocławek 6 czerwca 1991 r., https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/inne/kwk_wybor_katechizacja, z dn. 19.11.2022.

Jan Paweł II, Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/edukacja_03072004.html, z dn. 14.02.2015.

Jan Paweł II, Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/edukacja_03072004.html, z dn. 14.02.2015.

Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy, Kraków 2004, s. 80-84.

Klaus B., Dziecko w rodzinie – zasady katolickiego wychowania, w: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, red. W. Szewczyk, Warszawa 1992, s. 250-261.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o katechizacji, Watykan 1997.

Materski E., „Redemptor hominis” w katechezie, w: Jan Paweł II naucza, t. 5, Lublin 1982.

Materski E., Odpowiedzialność Kościoła za katechezę, Radom 1993.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, Watykan 2020.

Papież Franciszek, Adhortacja apostolska „Gaudete et exsultate” (19 marca 2018).

Rydzewski J., Podstawy komunikatywności języka przepowiadania chrześcijańskiego w nauczaniu religii i w katechezie pozaszkolnej, Białystok 2008, s. 100-115.

Studenski M., Wraz ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) odkrywamy prawdę – fundament wychowania. Konferencja dla duszpasterzy i wychowawców z okazji IV Tygodnia Wychowania w Polsce, twrsk.nazwa.pl/www/images/2014/konferencja2014.pdf,

z dn. 12.01.2015.

Szmułka E., E-pokolenie jako wyzwanie dla personalistycznej pedagogiki, „Cywilizacja” (2007) nr 22, s. 92-100.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Wilk J., Rodzina a katecheza, „Homo Dei” 43 (1974) nr 1, s. 34-37.

Wistuba H., Współpraca rodziców z katechetą w nauczaniu wiary, „Katecheta” 14 (1970).

Włosiński M., Szkolna katecheza w procesie kształcenia i wychowania ucznia w szkole na tle projektu reformy systemu edukacji, „Katecheta” (1998) nr 9.

Wychowywać do prawdy, List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania, 14-20 września 2014 roku, http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/6080.1,Wychowywa_do_prawdy.html, z dn. 01.02.2015.

Zdybicka Z., Religia i religioznawstwo, Lublin 1992.

Pobrania

Opublikowane

2023-01-22

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2023. „Możliwości Realizacji Katechezy W Szkolnym Nauczaniu Religii”. Zeszyty Formacji Katechetów 88 (4):81-92. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1385.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>