Wierzę w Kościół Chrystusowy

Autor

Słowa kluczowe:

Chrystus, Kościół, zadania świeckich

Abstrakt

Program duszpasterski na rok 2022/2023 pt. Wierzę w Kościół Chrystusowy wskazuje na potrzebę katechezy o Kościele i ukazania żywej obecności Chrystusa w Kościele, który go powołał, wewnętrznie ukształtował i pozostał w nim w znakach i sakramentach. Ojcowie Soboru Watykańskiego II w dokumentach wyrazili jego sens i wartość, jego genezę, misterium, naturę i misję. Istnieje wielka potrzeba odkrycia na nowo wspaniałości Kościoła Jezusa Chrystusa, działającego w świecie. Należy obudzić wiarę w Kościół, ponieważ jest nam dany od Boga i mówi w Jego imieniu. Zadaniem Kościoła jest czynić go domem i szkołą komunii.

Bibliografia

Sobór Watykański II, Ad gentes divinitus, Watykan, 7 grudnia 1965 r.

Sobór Watykański II, Apostolicam actuositatem, Watykan, 18 listopada 1965 r.

Sobór Watykański II, Gaudium et spes, Watykan, 7 grudnia 1965 r.

Sobór Watykański II, Lumen gentium, Watykan, 18 listopada 1964 r.

Sobór Watykański II, Sacrosanctum concilium, Watykan, 4 grudnia 1963 r.

Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 8 grudnia 1975 r.

Jan Paweł II, „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Katecheza wygłoszona w czasie środowej audiencji generalnej, Watykan, 10 lipca 1991 r.

Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, Watykan, 25 marca 1992 r.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, Watykan, 2 marca 1979 r.

Jan Paweł II, Ut unum sint, Watykan, 25 maja 1995 r.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005.

Bisztyga K., Kościół katolicki, https://www.ultramontes.pl/kosciol_katolicki_1.htm, data dostępu: 29.11.2022.

Budzik St., „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. List pasterski Metropolity Lubelskiego na Adwent 2022 r., https://www.niedziela.pl/artykul/86662/WIERZE-W-KOSCIOL-CHRYSTUSOWY-List, data dostępu: 29.11.2022.

Chyła J., Ks. Janusz Chyła: Wierzę w Kościół Chrystusowy, https://www.tysol.pl/a95350-ks-janusz-chyla-wierze-w-kosciol-chrystusowy, data dostępu: 29.11.2022.

Czaja A. (w rozmowie z M. Przeciszewskim), Bp Andrzej Czaja: Co to znaczy wierzyć w Kościół?, https://www.gosc.pl/doc/7927670.Bp-Andrzej-Czaja-Co-to-znaczy-wierzyc-w-Kosciol, data dostępu: 29.11.2022.

Czaja A., „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. List biskupa opolskiego na początek roku

kościelnego, Opole, 21 listopada 2011 r.

Czaja A., Aktualne samorozumienie Kościoła wyzwaniem dla katechezy, https://www.katecheta.pl/Archiwum/2005/Katecheta-12-2005/VERBA-DOCENT/Aktualnesamorozumienie-Kosciola-wyzwaniem-dla-katechezy, data dostępu: 01.12.2022.

Czaja A., Boski początek i fenomen trwania Kościoła, w: Wierzę w Kościół. Katechezy o Bożym domu dla nas, tenże, Opole 2013, s. 15-26.

Czaja A., Katecheza o wierze w Kościół dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., https://www.diecezja.opole.pl/index.php/biskupi-informacje/bp-andrzej-czaja/3282-katecheza-o-wierze-w-kosciol-dla-nadzwyczajnych-szafarzy-komunii-sw, data dostępu: 29.11.2022.

Czaja A., Musioł W., Tematyka i cele programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy” na rok 2022/2023, w: Wierzę w Kościół Wcielonego Słowa. Adwent i Narodzenie Pańskie, red. K. Sammler, Poznań 2022, s. 3-10.

Czaja A., Wiara w Kościół. Sens i wartość Kościoła, w: Wierzę w Kościół. Katechezy o Bożym domu dla nas, tenże, Opole 2013, s. 7-15.

Czym jest Kościół? Kto tworzy Kościół?, https://deon.pl/wiara/pytania-o-wiare/czym-jestkosciol-kto-tworzy-kosciol,155823, data dostępu: 07.12.2022.

Górzyński J., List pasterski Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego na Adwent 2022, https://wojciechnidzica.pl/aktualnosci/list-pasterski-na-adwent-2022,66, data dostępu: 29.11.2022.

Kosmana I., Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, https://archiwum.

rycerzniepokalanej.pl/article_jeden-swiety-powszechny-apostolski-kosciol_118, data dostępu: 29.11.2022.

Królikowski J., Jezus Chrystus prasakrament Boga i zbawienia, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 2007, t. 26, nr 2, s. 3-18.

Piotrowski J., Słowo Biskupa Kieleckiego na Adwent 2022 roku, https://parafiakrajno.pl/slowo-biskupa-kieleckiego-na-adwent-2022-roku/, data dostępu: 29.11.2022.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1977.

Przygoda W., (Nie-) „Wierzę w Kościół Chrystusowy” – dlaczego?, https://www.kul.pl/nie-wierze-w-kosciol-chrystusowy-quot-dlaczego,art_101090.html, data dostępu:29.11.2022.

Ratzinger J., Kościół jako sakrament zbawienia, w: Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, t. I, tenże [tłum. W. Szymona], Lublin 2013, s. 222-234.

Szal A., Wierzę w Kościół Chrystusowy, http://www.chrystus-krol.przeworsk.pl/22950,data dostępu: 29.11.2022.

Zieliński H., Jeden albo żaden, https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/idziemy201807_jeden_kosciol, data dostępu: 29.11.2022.

Pobrania

Opublikowane

2023-01-22

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2023. „Wierzę W Kościół Chrystusowy”. Zeszyty Formacji Katechetów 88 (4):31-43. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1384.

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>