Wierzę w Kościół Chrystusowy

Autor

  • Jerzy Andrzej Danecki

Słowa kluczowe:

Kościół, wiara, społeczność, wierzący, świecki, duchowieństwo, parafia, odpowiedzialność

Abstrakt

Podczas każdej niedzielnej Eucharystii oraz w uroczystości w ciągu roku liturgicznego składamy wyznanie wiary mówiąc: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Możemy, zatem postawić pytanie, czym jest ów Kościół? Jaka jest jego struktura i potrzeba wyznawania i wiary w Niego? Odpowiadając na powyższe pytania dochodzimy do samej istoty Kościoła. II Sobór Watykański tak naucza: „Kościół, jako wspólnota wiary, nadziei i miłości jest społecznością wyposażoną w narzędzia hierarchiczne i zarazem Mistycznym Ciałem Chrystusa, zgromadzeniem widzialnym i wspólnotą duchową, Kościołem ziemskim i Kościołem bogatym w dary niebieskie. Wspólnota ta nie może być pojmowana, jako dwie rzeczy odrębne, lecz przeciwnie – tworzą one jedną rzeczywistość złożoną, która składa się z pierwiastka Boskiego i ludzkiego, upodabniając się na zasadzie bliskiej analogii do tajemnicy Słowa Wcielonego”. Zatem mamy do czynienia z niepodzielnym Kościołem Boskim i ludzkim, czyli świętym i grzesznym, duchowym i materialnym – ów materializm, skłonność do grzechu i egoizm przeradzający w pychę często powoduje, iż wielu Kościoła nie umie pojąć i porzuca chęć realizacji swojego życia na jego łonie. Cechą człowieka rozumnego jest chęć dojścia do prawdy, ale szatan wielu osobom rozum odebrał, aby tej prawdy nie poznali. Przypatrzmy się Kościołowi, jako naszemu domowi i miejscu, w którym dojrzewamy do świętości i ją zdobywamy.

Bibliografia

Benedykt XVI, Wiara. Nadzieja. Miłość. Przewodnik po życiu chrześcijańskim, Kraków 2022.

Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Città del Vaticano 1987.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele. Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Pallottinum, Poznań 2002, s. 104-166.

Olejnik S., Apostolskość Kościoła a sukcesja apostolska: dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, „Collectanea Theologica” 46/1 (1976), s. 5-21.

Paweł VI, Marialis cultus, Wrocław 2021.

Pikus T., Wiara religijna – co to jest?, „Warszawskie Studia Teologiczne” 1 (2012), s. 71-84.

Ravasi G., Wierzyć w Kościół. Portrety siedmiu wspólnot pierwotnych, Kraków 2012.

Ratzinger J., Matka Boga, Łódź 2021.

Ratzinger J., Przyszłość wary, refleksje teologiczne, Łódź 2021.

Ratzinger J., Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2004.

Ratzinger J., Salus extra Ecclesiam nulla est, „Znak” 17 (1965), s. 611-618.

Santorski A., Dar łaski. Wprowadzenie do teologii, Warszawa 2011.

Żurek A., Wierzę w Kościół, w: file:///C:/Users/jerzy.danecki/Downloads/ks.%20Antoni%20%C5%BBurek%20%20Wierz%C4%99%20w%20Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82%20(1).pdf, dostęp: 10.10.2022.

Pobrania

Opublikowane

2023-01-22

Jak cytować

Danecki, Jerzy Andrzej. 2023. „Wierzę W Kościół Chrystusowy”. Zeszyty Formacji Katechetów 88 (4):23-30. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1383.

Inne teksty tego samego autora