Synodalność w życiu i misji Kościoła

Autor

  • Jerzy Andrzej Danecki

Słowa kluczowe:

Lud Boży, synod, synodalność, wspólnota, powołanie, komunia

Abstrakt

Artykuł podejmuje aktualny problem związany z synodalnością Kościoła. Kościoła, który w świecie współczesnym musi nauczyć się wsłuchiwać w człowieka XXI wieku, człowieka, który odchodzi od Boga i uważa, iż wystarczy być dobrym człowiekiem nie koniecznie wierzącym, aby świat był lepszy. Kościół nie kojarzy się ze wspólnotą, człowiek dziś woli znajomych i „polubienia” na social mediach niż spotkania w parafii, z którą często się nie utożsamia, ba nawet nie zna swojego proboszcza. Najwyższa pora, aby wspólnota Kościoła się odnowiła a to odnowienie musi być w pewnym sensie wstrząsem zarówno dla hierarchii Kościoła jak i wiernych świeckich. Kolegialność w odpowiedzialności za przyszłość Kościoła na świecie jest ku temu dobrą okazją, pod warunkiem, że nie zostanie owa okazja zmarnowana i odłożona do lamusa.

Bibliografia

Clague J., Catholics, families and The Synod of bishops: views from the pews, „Heythrop Journal” 55, 2014, s. 985-1008.

Franciszek, Przemówienie z okazji 50. rocznicy istnienia Synodu Biskupów, https:// www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/papa- -francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html, dostęp: 21.02.2022.

Gniadek J., Synodalność – wspólna droga, https://www.jacekgniadek.com/synodalnosc-wspolna-droga/, dostęp: 18.02.2022.

Jan Paweł II, Christifideles laici, Wrocław 1999.

Jan Paweł II, Ut unum sint, Wrocław 2000.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, Wrocław 1994.

Kołodziej M., Kolegialne działanie biskupów w aspekcie efektywnym i afektywnym, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 34, 2021, s. 93-110.

Krasiński J., Kolegialność władzy w Kościele przed Soborem Watykańskim II i przełom soborowy, „Studia Theologica Varsaviensia” 2, 1995, s. 5-30.

McKenzie J. L., Władza w Kościele, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1972, s. 209-224.

Patejuk K., Rewolucja synodalna papieża Franciszka, https://wiez.pl/2020/12/17/rewolucja-synodalna-papieza-franciszka/, dostęp: 19.02.2022.

Petrani A., Synod Biskupów – jego struktura i działalność, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 3, 1966, s. 53-61.

Sejbuk A., Synodalność w życiu i misji Kościoła, Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2021.

Stelmach A., Synodalność co to właściwie oznacza?, https://pch24.pl/synodalnosc--co-to-wlasciwie-oznacza/, dostęp: 16.02.2022.

Vademecum Synodu o synodalności, Synod 2021 – 2023, For a synodal Church, communion, participation, mission, Dokument opublikowany przez Sekretarza Generalnego Synodu Biskupów, Watykan 2021.

Woroniecki F., Pasterska misja Kościoła w świecie współczesnych przemian cywilizacyjnych, „Studia Teologiczne” 15, 1997, s. 141-153.

Żurek A., Synody wczesnochrześcijańskie, Synody Diecezji Tarnowskiej, t. 7, Kraków 2017, s. 31-46.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-23

Jak cytować

Danecki, Jerzy Andrzej. 2022. „Synodalność W życiu I Misji Kościoła”. Zeszyty Formacji Katechetów 85 (1):41-50. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1351.

Inne teksty tego samego autora