Nowa ewangelizacja

Autor

  • Jerzy Andrzej Danecki

Słowa kluczowe:

nowa ewangelizacja, ewangelizacja, głosić, nauczać, wychowywać w wierze, Jan Paweł II, Sobór Watykański II

Abstrakt

Człowiek jako osoba powołana przez Boga do stałego rozwoju siebie i powierzonego świata – creatio continua, potrzebuje nieustannego uświadamiania o swoim powołaniu i zadaniach mu postawionych w życiu. Podobnie jak materiał nauczany w szkole jest powtarzany kilkukrotnie w celu ugruntowania i zakorzenienia wiedzy w uczniu, tak człowiek wierzący potrzebuję ciągłego nawracania się. Powracania do korzeni, do źródeł swojego powołania – tu potrzebna jest nowa ewangelizacja. Świat nie sprzyja dzisiaj człowiekowi w zrozumieniu siebie, a wręcz odwrotnie. Media kreują potrzebę troski o otaczającą nas przyrodę, akcentują potrzebę pieczołowitości o planetę. Brakuje w tym wszystkim miejsca na troskę o siebie samego w kontekście i wymiarze szukania relacji z Bogiem stwórcą wszechświata. Człowiek, aby zrozumieć siebie samego potrzebuje Boga – Boga żywego – ukazującego w swoim Słowie na czym polega piękno życia, bycia Jego Stworzeniem. Bóg czeka na nas w swoim Słowie w Ewangelii. Ewangelia daje nowe życie człowiekowi zmęczonemu współczesną pogonią – do końca nie wiadomo za czym, pędzeniem przed siebie bez chwili zatrzymania, wytchnienia i popatrzenia w głąb swojego serca i dokonania refleksji nad swoim życiem. Nowa ewangelizacja skierowana jest zarówno do wierzących jak i tych, którzy szukają Boga w swoim życiu. Również osoby obojętne religijnie, ale mające dobrą wolę mogą skorzystać z tej formy szukania siebie i drogi swojego powołania we współczesnym świecie.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-23

Jak cytować

Danecki, Jerzy Andrzej. 2022. „Nowa Ewangelizacja”. Zeszyty Formacji Katechetów 85 (1):17-26. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1350.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>