Dni Papieskie źródłem poznania osoby i nauczania świętego Jana Pawła II w latach 2001-2020

Autor

  • Paulina Skórnicka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Dzień Papieski, Jan Paweł II, prawda, miłosierdzie, rodzina, świętość, młodzież

Abstrakt

Dzień Papieski, organizowany w niedzielę poprzedzającą 16 października, jest szczególną inicjatywą Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Został on ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 2001 roku. Głównym celem tego wydarzenia jest poznawanie osoby oraz propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II i wcielanie go w życie. W tym czasie w całym kraju odbywają się liczne konferencje naukowe, imprezy kulturalne, czuwania modlitewne oraz publiczna i kościelna zbiórka pieniędzy na stypendia dla utalentowanej młodzieży z niezamożnych rodzin, małych miast i wsi. Wszystkie wydarzenia koncentrują się wokół hasła Dnia Papieskiego, które ukazuje konkretny aspekt nauczania Ojca Świętego. Na przestrzeni 20 lat, w duchu papieskiego nauczania, rozważano między innymi zagadnienia: nadziei, pokoju, prawdy, miłosierdzia, ojcostwa, rodziny, jedności, dialogu, godności człowieka, skazujące na przełomowość pontyfikatu Jana Pawła II.

Bibliografia

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Jana Pawła II „Błogosławiony jesteś, umiłowany Janie Pawle II” (Watykan, 1 maja 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 32(2014) nr 6, s. 6-8.

Cehak A., Mam już 15 lat! Czyli kilka słów o narodzinach Fundacji, w: Niecodziennik „Bądź chrześcijaninem naprawdę”. Obóz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (Rzeszów 17-28 lipca), Warszawa 2015, s. 45-46.

Dobroczyński G., Pontyfikat przełomów, [on-line], https://www.ekai.pl/pontyfikat-przelomow/[dostęp: 28.04.2021 r.].

Franciszek, Misericordiae vultus. Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Rzym 2015.

Franciszek, Papież daje dobry przykład ostrożności w czasie pandemii, [on-line], https://www.gosc.pl/doc/6573132.Papiez-daje-dobry-przyklad-ostroznosci-w-czasie-pandemii [dostęp: 28.04.2021 r.].

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Informacja o pracach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w okresie kadencji Zarządu 2000-2004, w: Archiwum Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, teczka 1. Sprawozdania. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Publikacja „Do Dzieła” (grudzień 2017), red. A. Halicka, Warszawa 2018.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Publikacja „Do Dzieła” (grudzień 2018), red. A. Halicka, Warszawa 2019.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Publikacja „Do Dzieła” (grudzień 2019), red. K. Szabat, Warszawa 2020.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Raport 2000-2020, red. P. Żulewski i in., Warszawa 2021.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Raport 2000-2010, red. M. Ziółkowski i in., Katowice 2011.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Raport 2017, red. P. Żulewski i in., Warszawa 2018.

Gocłowski T., Dzień Papieski, w: Raport 2000-2010, s. 6.

Jan Paweł II, Apel Jasnogórski (Częstochowa, 12 czerwca 1987), w: Jan Paweł II. Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Część 1 – Polska, red. P. Ptasznik i in., t. 9, Kraków 2008, s. 389-392.

Jan Paweł II, Ceremonia pożegnalna przed Bramą Brandenburską „Człowiek jest powołany do wolności” (Berlin, 23 czerwca 1996), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 17(1996), nr 9, s. 29-31.

Jan Paweł II, Evangelium vitae. Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Rzym 1995.

Jan Paweł II, Gratissimam sane. List do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994, Rzym 1994.

Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej i kanonizacji bł. Kingi (Stary Sącz, 16 czerwca 1999), w: Jan Paweł II. Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Część 1 – Polska, s. 874-879.

Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia „Zawierzam cały świat Bożemu miłosierdziu” (Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002), w: Dziedzictwo miłosierdzia. Niezbędnik olimpijczyka, czyli zestaw lektur do XXI edycji Olimpiady Teologii Katolickiej, red. T. Panuś, Kraków 2010, s. 81-88.

Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte (Gdańsk, 12 czerwca 1987), w: Podręcznik pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, red. H. Koźmińska, Poznań 2005, s. 762-770.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej (Bydgoszcz, 7 czerwca 1999), w: Jan Paweł II pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia. Homilie, Kraków 2005, s. 1038-1044.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej (Ełk, 8 czerwca 1999), w: Jan Paweł II pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia. Homilie, Kraków 2005, s. 1058-1064.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej odprawianej na lotnisku w Masłowie (Kielce, 3 czerwca 1991), w: Niecodziennik. Obóz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia (Warszawa, 19-26 lipca 2012), Warszawa 2012, s. 34-39.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej odprawianej przed sanktuarium św. Józefa (Kalisz, 4 czerwca 1997), w: Jan Paweł II. Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Część 1 – Polska, s. 702-706.

Jan Paweł II, Novo millennio ineunte. List apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Watykan 2001.

Jan Paweł II, Orędzie do młodzieży całego świata z okazji XIII Światowego Dnia Młodzieży „Duch Święty, on was wszystkiego nauczy), (Watykan, 30 listopada 1997), w: Podręcznik pokolenia JP2, s. 613-620.

Jan Paweł II, Orędzie na XXXVII Światowy Dzień Pokoju „Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju” (Watykan, 8 grudnia 2003), w: Jan Paweł II. Dzieła zebrane. Konstytucje apostolskie. Listy motu proprio i bulle. Orędzia na Światowe Dni, red. P. Ptasznik i in., t. 4, Kraków 2007, s. 847-853.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ „Od praw człowieka do praw narodu” (Nowy Jork, 5 października 1995), w: Jan Paweł II. Dzieła zebrane. Homilie i Przemówienia z pielgrzymek Ameryka Północna i Południowa, red. P. Ptasznik i in., t. 12, Kraków 2009, s. 127-135.

Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w katedrze św. Ludwika „Zbliżcie się do Jezusa, słuchajcie Jego słowa” (Płowdiw, 26 maja 2002), w: Jan Paweł II. Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Część 3 – Austria, Niemcy, Włochy i inne kraje europejskie, red. P. Ptasznik i inni, t. 11, Kraków 2009, s. 910-913.

Jan Paweł II, Redemptor hominis. Encyklika, Rzym 1979.

Jan Paweł II, Veritatis splendor. Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, Rzym 1993.

Jan Paweł II, Wstańcie chodźmy, Kraków 2004.

Kędzierski J., Przesłanie papieskiego nauczania w hasłach i listach Konferencji Episkopatu Polski, „Ateneum Kapłańskie”, 173(2019), z. 2, s. 247-273.

Konferencja Episkopatu Polski, Komunikat na VIII Dzień Papieski (Białystok, 2 września 2008), w: Archiwum Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, teczka 2. Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski.

Konferencja Episkopatu Polski, List Pasterski na IX Dzień Papieski (Łomża, 19 czerwca 2009), w: Archiwum Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, teczka 2.

Konferencja Episkopatu Polski, List Pasterski na VII Dzień Papieski w Ojczyźnie (Jasna Góra, 26 sierpnia 2006), w: Archiwum Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, teczka 2.

Konferencja Episkopatu Polski, List Pasterski na X Dzień Papieski (Olsztyn-Frombork, 18-20 czerwca 2010), w: Archiwum Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, teczka 2.

Konferencja Episkopatu Polski, List Pasterski na XXVII niedzielę zwykłą zapowiadający obchody XIII Dnia Papieskiego (Kraków, 21 czerwca 2013), w: Archiwum Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, teczka 2.

Konferencja Episkopatu Polski, List Pasterski zapowiadający VI Dzień Papieski (Jasna Góra, 26 sierpnia 2006), w: Archiwum Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, teczka 2.

Konferencja Episkopatu Polski, Słowo przed 25. Rocznicą Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II na III Dzień Papieski (Warszawa, 23 września 2003), w: Archiwum Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, teczka 2.

Kowalczyk D., Interpretacja hasła X Dnia Papieskiego, w: Archiwum Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, teczka 3. Interpretacje haseł Dnia Papieskiego.

Kowalczyk D., Interpretacja hasła XIV Dnia Papieskiego, w: Archiwum Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, teczka 3.

Kowalczyk D., XII Dzień Papieski: „Jan Paweł II – Papież Rodziny” (14 października 2012).

Interpretacja hasła, w: Niecodziennik. Obóz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia (Warszawa, 19-26 lipca 2012), s. 30-33.

Kowalczyk D., XIII Dzień Papieski: Jan Paweł II – Papież Dialogu (13 października 2013).

Interpretacja hasła, w: Codziennik „Warmia JP2”. Obóz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia (Olsztyn, 5-18 lipca 2013), Warszawa 2013, s. 44-46.

Krajowa Agencja Informacyjna, „Jan Paweł II – Wychowawca Młodych” – w Polsce obchodzono VIII Dzień Papieski, [on-line], https://www.ekai.pl/jan-pawel-ii-wychowawca-mlodychw-polsce-obchodzono-viii-dzien-papieski/ [dostęp: 28.04.2021].

Krajowa Agencja Informacyjna, VI Dzień Papieski – „Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia”, [on-line], https://www.ekai.pl/vi-dzien-papieski-jan-pawel-ii-sluga-milosierdzia/ [dostęp: 28.04.2021].

Krasiński W., Pojęcie wolności w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny, „Studia Włocławskie” 10(2007), s. 201-212.

Nycz K., Szanowni Państwo!, w: Raport 2000-2015, red. D. Kowalczyk i in., Warszawa 2016, s. 3.

Nycz K., Wspólnie budujemy „żywy pomnik” Jana Pawła II, w: Raport 2000-2010, s. 3.

Rogulski I., Jan Paweł II – wychowawca młodych i… wzór dla wychowawców, [on-line], https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/ir_pap2008.html [dostęp: 28.04.2021].

Sobór Watykański II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Rzym 1986.

Statut Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Częstochowa 1999.

Walkiewicz P., XVIII Dzień Papieski: „Promieniowanie Ojcostwa” (14 października 2018).

Interpretacja hasła, w: Archiwum Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, teczka 3.

Walkiewicz P., XX Dzień Papieski – „TOTUS TUUS” (11 października 2020). Interpretacja hasła, w: Archiwum Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, teczka 3.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-01