Wzory osobowe w katechezie

Autor

  • Jerzy Andrzej Danecki

Słowa kluczowe:

wzór osobowy, wychowanie, katecheza

Abstrakt

Obserwując współczesne wychowanie religijne dzieci i młodzieży w Europie, ale przede wszystkim w naszym kraju, samoistnie nasuwają się pytania, czy warto mówić o jakichś wzorach, kiedy zauważa się kryzys autorytetów, rodziny i poczucia patriotyzmu. Dziś ludzie młodzi posiłkują się social mediami, które wydają się być jedynym wzorem dla młodego człowieka, który jest przez nie kreowany. Dlatego tym bardziej powinniśmy w katechezie dzieci i młodzieży ukazywać właściwe postawy i postacie, które są wzorami osobowymi kreowanymi przez Boga i Jego moralne zasady postępowania, a nie przez media nakierunkowane na zysk i wykorzystanie człowieka. Medialne wzorce często nie mają nic wspólnego z życiem moralnym i rozwojem daru wiary. Tym bardziej należy zawalczyć o młodych ludzi ukazując im osoby będące wzorami osobowymi, zarówno we wspólnocie Kościoła jak i Piśmie Świętym.

Bibliografia

Bakiera L., Harwas-Napierała B., Wzory osobowe w rozwoju człowieka, Poznań 2016.

Dymkowski Z., Wzory osobowe Katechizmu Kościoła Katolickiego w katechezie współczesnej, Płock-Lublin 1999.

Internetowa Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/, dostęp: 07.10.2021.

Jasińska E., Wzorzec osobowy, wzór osobowy, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, kol. 1116.

Kosmana I., Rola wzorów osobowych w kształtowaniu chrześcijańskiego życia. Studium z homiletyki na przykładzie św. Maksymiliana Kolbego, Niepokalanów 2013.

Kulpaczyński S., Wartość wzorów osobowych w wychowaniu młodzieży, „Pedagogika Katolicka” (2008) nr 2, s. 71-86.

Majewski M., Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej, Kraków 1995.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007.

Okoń W., Wszystko o wychowaniu, Warszawa 2009.

Olbrycht K., O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń 2014.

Ryłko J., Chrześcijański wzór osobowy w moralnym wychowaniu młodzieży, w: Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności, red. J. Nagórny, Lublin 1996.

Słotwińska H., Biblijne wzory osobowe w katechezie, „Rocznik Teologiczno-Homiletyczny” Tom 1 (2010), s. 241-256.

Słotwińska H., Przejawy dojrzałości chrześcijańskiej, „Roczniki Teologiczne” (2002) z. 6, s. 189-203.

Słotwińska H., Wzór osobowy nauczyciela gwarancją sukcesu edukacyjnego ucznia, w: Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, red. nauk. Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Karol Kowalczuk, Białystok 2021, s. 97-120.

Słotwińska H., Wychowanie chrześcijańskie szansą integralnego rozwoju człowieka. Studium z pedagogiki religii, Kraków 2019, s. 249-256.

Wicher Cz., Wzór osobowy jako kategoria etyczna i socjologiczna, w: Rozprawy z filozofii i socjologii, Toruń 1983.

Walczak J., Wartość wychowawcza wzorów osobowych Starego Testamentu, „Katecheta” 6 (1962), nr 1.

Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-01

Jak cytować

Danecki, Jerzy Andrzej. 2021. „Wzory Osobowe W Katechezie”. Zeszyty Formacji Katechetów 82 (2):78-86. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1334.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>