Eucharystia i wychowanie

Autor

Słowa kluczowe:

Eucharystia, Chrystus, formacja, miłość bliźniego

Abstrakt

Dla chrześcijan Eucharystia to miejsce realnego spotkania z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, który nas rozumie, kocha i uczy kochać. To największa lekcja miłości. Eucharystia uczy nas tego, że człowiek, który kocha jak Jezus, jest w stanie oddać nawet życie za kochane osoby i że warunkiem miłości w codzienności jest nasza obecność dla tych osób, które najbardziej kochamy. Owocność korzystania z Eucharystii sprawdza się najbardziej przez to, że okazujemy miłość nie tylko tym, którzy nas kochają, lecz również tym, którzy znajdują się w różnorakich potrzebach i którzy nie są w stanie odpłacić nam dobrem za otrzymane od nas dobro.

Bibliografia

R. Cantalamessa, Eucharystia nasze uświęcenie, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2008.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-01

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>