Jak rozumieć i kochać ludzi uzależnionych?

Autor

Słowa kluczowe:

addiction, mechanisms of addition, sturdy love

Abstrakt

Trudno jest zrozumieć ludzi trwających w uzależnieniach, gdyż w czynnej fazie trwania w nałogach oni nie rozumieją samych siebie. Mądrze kochać uzależnionych jest w stanie jedynie ten, kto wie, że są oni skrajnie uzależnieni emocjonalnie od jakiejś substancji czy kompulsywnej czynności, że oszukują samych siebie i negują fakt uzależnienia, że są genialnymi manipulatorami osób bliskich oraz że nie reagują na naszą miłość, ani na nasze cierpienie, które nam zadają. Reagują jedynie na ich własne cierpienie. To dlatego mądra, czyli w tym przypadku twarda miłość polega na stosowaniu zasady: ty trwasz w nałogu, ty ponosisz wszystkie bolesne konsekwencje twoich zachowań.

Bibliografia

M. Dziewiecki, Człowiek uzależniony, Rajmedia, Warszawa 2020.

M. Dziewiecki, Droga zwycięzców. Dwanaście kroków nie z tej ziemi, Edycja Świętego

Pawła – Wyd. Rajmedia, Częstochowa 2016.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-01

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>