Duszpastersko-katechetyczna posługa nauczania bł. ks. Bronisława Markiewicza w kształtowaniu chrześcijańskich postaw dzieci i młodzieży

Autor

  • Bernadeta Pawłowska Zespół Szkół nr 4 w Jaśle

Słowa kluczowe:

katecheza, chrześcijańskie wychowanie, kształtowanie postaw, działalność wychowawcza

Abstrakt

Jednym z warunków skutecznego oddziaływania na postawę dzieci i młodzieży jest osobowość katechety. Przykładem wychowawczego oddziaływania na młodzież była działalność ks. Bronisława Markiewicza na terenie dawnej Galicji. Błogosławiony ks. Markiewicz podkreślał znaczenie środowiska rodzinnego i społecznego w kształtowaniu osobowości oraz życia religijnego poprzez przybliżanie podstawowych prawd wiary. Przekazywane wskazówki dla rodziców, wychowawców, katechetów, miały pomóc w kształtowaniu dojrzałej postawy młodych chrześcijan. Zaproponował ciekawy projekt „przyciągania” młodych ludzi do Kościoła. Polegał on na właściwym zorganizowaniu wolnego czasu poprzez zabawę, sport, kółka zainteresowań. Szczególną rolę i znaczenie w procesie wychowania ks. Markiewicz przypisywał katechetom, wychowawcom, którzy aktywnie uczestniczą w procesie kształtowania osobowości własnej i wychowanków.

Bibliografia

Barnaś E., Szmyd K., System wychowania i reedukacji młodzieży ks. B. Markiewicza, w: Myśl pedagogiczna ks. B. Markiewicza, red. J. Homplewicz, Rzeszów 1997, s. 93-101.

Bąk J., Wiodące czynniki składowe zasad wychowawczych ks. B. Markiewicza, w: Dzie- ło, Myśl, Duchowość ks. B. Markiewicza 1842-1912, Marki-Struga 1993, red. W. Moroz, s. 115-145.

Bieniek J., System prewencyjny duszpasterskiego oddziaływania ks. B. Markiewicza na dzieci i młodzież, Kraków 1983 (mps BPAT).

Borkowska I., Metody wychowania chrześcijańskiego według ks. B. Markiewicza, w: Myśl pedagogiczna ks. B. Markiewicza, red. J. Homplewicz, Rzeszów 1997, s. 59-75.

Chrapek A.M., Nagrody i kary w systemie wychowawczym ks. B. Markiewicza, w: Myśl pedagogiczna ks. B. Markiewicza, red. J. Homplewicz A. Garbarz, Rzeszów 1997, s. 113-127.

Furman J., Podstawy psychologiczne metod wychowawczych w systemie ks. Bronisława Markiewicza, Lublin 1965.

Jurczak R., Zagadnienie miłości bliźniego w pismach i działalności Sługi Bożego ks. B. Markiewicza, Lublin 1983 (mps BKUL).

Radzik K., Osobowość wychowawcy w systemie zapobiegawczym ks. B. Markiewicza, Marki-Struga 1991.

Terlecki R., Galicyjskie tło życia i pracy ks. B. Markiewicza, w: Sympozjum ks. B. Markiewicz na tle epoki, Kraków 1990, s. 6-13.

Tocka I., Wychowawca w systemie ks. B. Markiewicza, w: Myśl pedagogiczna ks. B. Markiewicza, red. J. Homplewicz A. Garbarz, Rzeszów 1997, s. 55-59.

Trojak A., Aktualność metody uprzedzającej ks. B. Markiewicza we współczesnym duszpasterstwie ludzi młodych, Kraków 1989 (mps BPAT).

Zwaduch K., Religijne wychowanie dzieci i młodzieży w świetle pism ks. B. Markiewicza, Opole 1995 (mps BUO).

Pobrania

Opublikowane

2020-12-22