Przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej w rodzinie

Autor

Słowa kluczowe:

Bóg przyjacielem, Pierwsza Komunia święta, sakrament, wychowanie religijne

Abstrakt

Przystąpienie do Pierwszej Komunii świętej to wyjątkowo ważny etap w wychowaniu religijnym i w nawiązywaniu przez dziecko osobistej więzi z Bogiem. W pogłębionym przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu ważną rolę odgrywa wspólnota parafialna i katecheza szkolna, lecz rola najważniejsza i niezastąpiona przypada rodzicom dziecka. Chodzi o to, żeby nie była to jednorazowa akcja, która trwa przez określony czas, lecz żeby przygotowanie do I Komunii świętej było elementem całościowego wychowania religijnego, jakie powinno dokonywać się w rodzinie. Optymalna postawa rodziców ma miejsce wtedy, gdy dziecko widzi ich osobistą więź z Bogiem na co dzień i gdy rodzice pomagają dziecku odkryć w Bogu przyjaciela, który w każdej sytuacji nas rozumie, kocha i uczy kochać.

Bibliografia

S. Young, Jezus mówi do dzieci, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2018.

A. Porzezińska, M. Dziewiecki, Bóg kocha najbardziej. Przygotowanie do I Komunii w rodzinie, Jedność, Kielce 2018.

M. Węcławski, Nauczycielu dobry! Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej – inaczej, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2018.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-22

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>