Wychowawca na miarę wyzwań XXI wieku

Autor

Słowa kluczowe:

wychowanie, kompetentny wychowawca, świadek, budowanie więzi międzyludzkic

Abstrakt

Wychowanie to pomaganie wychowankowi, by stawał się kimś coraz bardziej podobnym do Boga. Istotną cechą wychowania katolickiego jest integralność, czyli troska o rozwój dziecka i nastolatka w każdej sferze człowieczeństwa. Tego uczy nas Jezus, który troszczył się o zdrowie spotykanych ludzi, pomagał im mądrze myśleć, panować  nad ciałem i emocjami, budować dojrzałe więzi międzyludzkie, a nie tylko osiągać dojrzałość w sferze moralnej, duchowej czy religijnej. Tego typu holistyczne podejście do wychowania jest konieczne zwłaszcza w XXI wieku, w obliczu ideologii, które obiecują człowiekowi wolność i szczęście, a w rzeczywistości promują taki styl życia, który prowadzi do krzywd, uzależnień i cierpienia. W konsekwencji kompetentny wychowawca ma być przyjacielem, świadkiem, profilaktykiem i ratownikiem, a nie tylko nauczycielem wychowanków. 

Bibliografia

Brezinka W., Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft, Basel 1993.

Cencini A., Będziesz miłował Pana Boga swego, Kraków 1995.

Dziewiecki M., Osoba i wychowanie, Kraków 2003.

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2003.

Schockenhoff W., Zur Lüge verdammt, Freiburg 2000.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-03

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2020. „Wychowawca Na Miarę Wyzwań XXI Wieku”. Zeszyty Formacji Katechetów 77 (1):51-72. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/13.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>